Podmínky pro získání hypotéky

Jak získat hypotéku? Je důležité splnit hned několik podmínek. Základní podmínky pro schválení hypotéky řídí Česká národní banka, která reaguje na aktuální finanční situaci v České republice. Naposledy takto reagovala v dubnu loňského roku jako odezvu na nařízení vlády a aktuální probíhající pandemii. Podmínky se tedy i vlivem koronaviru do značné míry zjednodušily, přesto i nadále přibývá počet zamítnutých žádostí, které hovoří o opaku. Za zamítnutými úvěry je ale zapotřebí primárně vinit právě složitě nastavené podmínky a ne banky a jejich neochotu. I kdyby banky nakonec chtěli žadateli úvěr poskytnout, složitá legislativa jim to neumožní.

maketa domu

Jedním ze zásadních změn přišla poměrně nedávno a jedná se o změnu čerpání hypotéky. Zatímco dříve bylo možné čerpat celých 100% na nemovitost, v současné době je to jen 70%. Zbylých 30% musí mít žadatel našetřeno jako jistinu ještě před žádostí. Pokud toto pravidlo nesplní, žádost o hypoteční úvěr bude zamítnuta. Toto pravidlo se týká pouze hypoték, spotřebitelské úvěry je i nadále možné čerpat v celé výši.

podpis smlouvy

Základním požadavkem pro kladné vyřízení žádosti je plnoletost. Nejvyšší hranici pro získání úvěru už zákon nijak blíže nespecifikuje. Česká národní banka však vydala pro ostatní banky doporučení v podobě nejvyšší hranice věku dlužníka, do kdy by měl být úvěr zcela placen. Tato hranice se aktuálně pohybuje kolem 65 let. Na toto doporučení však řada bankovních i nebankovních společností neberete zřetel a řídí se svými interními pravidly.

Pravidelný měsíční příjem je další s požadavků, které banka na své žadatele má. Je to vcelku pochopitelné, pokud chce dlužník splácet, musí mít z čeho. Do měsíčních příjmů žadatele je možné uvést příjmy ze zaměstnání, samostatně výdělečné činnosti a některé instituce dokonce dovolují i příjem z pronájmu nemovitosti.