Ph minus

Jakmile naměříte vysokou hodnotu pH ve vašem domácím zahradním bazénu, pak je nezbytné tuto hodnotu samozřejmě snížit do požadovaného rozmezí. Vysoká hodnota bývá velice častým problémem zahradních typů.

děti v bazénu

  1. Domácí typy bývají vybaveny takzvanou salinizační jednotkou a z toho důvodu zde často probíhají procesy, které tuto hodnotu navyšují, proto je potřeba neustále kontrolovat hodnoty a podle toho přizpůsobovat výši koncentrace.
  2. Hodnota pH se navyšuje z různých důvodů. Ke zvyšování hodnoty může docházet například při nežádoucím množení zelených či hnědých řas. Jakmile se něco takového ve vaší vodě projeví, musíte ihned zasáhnout.
  3. Další z důvodů může být voda, která se připouští. Ta vždy není upravována tím způsobem, jak by měla být, proto může docházet k tomu, že bude mít vyšší hodnotu, než je potřeba, než je její optimální hladina.

venkovní bazén

Snížení vysoké hodnoty

Hodnota by se měla správně pohybovat v rozmezí mezi 6,8 a 7,5. V případě, že jsou naměřené hodnoty vyšší, použijeme přípravek pH mínus.
Kontroly se provádí pravidelně, nejméně jednou za měsíc. V období, kdy se častěji koupeme a plaveme, se provádí častěji, protože voda je právě v takových letních měsících, kdy se koupeme denně, více zatěžována, a proto v ní mohou daleko rychleji vznikat negativní jevy. Dalším problémem jsou vysoké denní teploty, kvůli kterým se taktéž může kvalita vody razantně zhoršovat.
Měření se provádí pomocí testeru. Ten jednoduše určí hodnotu.

  • Přípravky na snížení této hodnoty se používají v případě, že je hodnota vyšší, než je optimální rozmezí. Pokud je hodnota vyšší, pak můžeme použít přípravek na snížení.
  • Přípravky se používají také v případě, že se číslo blíží hornímu intervalu. Již jsme si řekli, že přípravek používáme v případě, kdy hodnota přesahuje a je vyšší, ale přípravky se používají právě také v případě, když se číslo blíží horní hranici, ale ještě nepřekračuje.

Zvolit si můžete z přípravků kapalného či granulovaného typu.