Dejte pozor na novou povinnost čipování psů


Dle zákona vzniká od 1. 1. 2020 povinnost mít psa opatřeného identifikačním zařízením, a to pro každého majitele, bez ohledu na věk psa či plemeno. Jedinou výjimkou jsou psi opatření tetováním. Pro mnoho lidí to může znít děsivě, samotného zavádění čipu však není potřeba se obávat. Jedná se o drobný veterinární úkon, při kterém není potřeba zvířátko nijak medikovat ani uspávat. Čip, stejně jako veškeré podrobnosti, můžete získat u svého veterináře. Dle průzkumů se momentální cena za úkon včetně klinického vyšetření a zařízení samotného pohybuje v rozmezí sedmi set až dvou tisíc korun, v závislosti na lokalitě a pracovišti.

štěňata a plot

Samotný zákon bývá v odborných diskuzích označován za kontroverzní, poněvadž vznikl v reakci na problém množíren psů. Přitom tento problém nijakým zřejmým způsobem neřeší, stejně jako nijak nenapomáhá snadnější identifikaci ztracených a toulavých psů. K identifikaci nalezeného zvířete opatřeného čipem je potřeba speciální čtečka, kterou mívají příslušníci policie či veterináři, nikoliv ale běžní občané. Navíc zákon neukládá povinnost číslo identifikačního zařízení někam zaregistrovat, aby bylo propojené se jménem psa a majitele. Pokud toto majitel neučiní, čip nijak nepomůže návratu ztraceného zvířátka domů. Navazující potíží je neexistence oficiální databáze čipových čísel a majitelů zvířat. Komora veterinárních lékařů doporučuje hned několik osvědčených stránek, kde lze registraci provést, bohužel je tento proces takřka bez výjimky spojen s poplatky.
veterinářka a štěně

A co Vám hrozí, pokud svého mazlíčka očipovat nenecháte? Policie bude mít od Nového roku pravomoci k provádění náhodných kontrol, a k udělování pokut vlastníkům neočipovaných psů. Na rozdíl od Slovenska, kde mají veterináři zakázáno nečipované pacienty s výjimkou ohrožení života ošetřovat, se u nás ztráty nároku na veterinární péči bát nemusíte.