Největší problémy při stěhování v Praze


Parkovací zóny a příjezd vozidla – potřebuje-li stěhovací firma nasadit tu nejtěžší techniku, může v některých místech, jako jsou jednosměrné ulice, úzké prostory a cesty, nádvoří a dvory nebo prudká stoupání mít značné problémy s příjezdem i odstavením vozidla. Narážíme tu rovněž na parkovací povolení, pro která je nutné oslovit městský odbor dopravy příslušné městské části. A zde může vyvstat problém zejména časový, kdy je dle regulí zákona žádost vyřizována i třicet kalendářních dnů. Připravte se také na příslušný poplatek.

lepenkové krabice

Bytové domy – stěhuje-li se rodinný dům se zahradou, bývá to obvykle snazší, neboť v mnoha případech mohou lidé své věci před zabalením či po zabalení do krabic odnést do přízemí, stejně tak i rozebraný nábytek a další lehčí předměty. To celý proces výrazně urychlí a nekomplikuje jej tím, že se musí vše přenášet po schodech z vyšších pater. Stěhování např. bytu v paneláku se může komplikovat poruchou výtahu anebo tím, že se některé předměty do výtahu nevejdou a musí se nosit po schodišti. Jedenácté patro bez výtahu jednak velmi vysiluje každého stěhováka a zároveň nesmírně zdržuje a prodlužuje celý proces.

kočka v krabici

Automobilový provoz – provoz v Praze je dnes mnohem vyšší ve srovnání s dobou před dvaceti, třiceti lety a chcete-li se vyhnout chaosu a nepříjemnostem s tím spojeným, naplánujte raději stěhování v Praze 13 na vhodnější časové období, tedy například na pozdní večerní či noční hodiny, brzké ranní hodiny anebo na sobotu dopoledne.

Povětrnostní vlivy – někdy si nemůžete vybírat datum, ale pokud ano, a to včetně ročního období, volte raději jaro nebo podzim, kdy je prakticky vyloučeno, že vás zrovna zastihnou tropická vedra nebo naopak kruté mrazy. Počítejte však raději s deštivým počasím a tomu také přizpůsobujte důkladnost balení všech vašich věcí včetně rozebraného nábytku.