Máte nemovitost na odpis?

Mít nemovitost je skvělé, protože buď máte střechu nad hlavou a nebo investici. O nemovitosti je zájem pořád, protože každý potřebuje někde bydlet, takže pokud máte dům nebo byt navíc, je to jen dobře. Existují i další nemovitosti, například v podobě skladů nebo třeba výroben či provozoven různých podnikatelských činností. Pokud vlastník nemovitosti třeba už nežije a dědicové žijí daleko a o budovu se nestarají, samozřejmě začne po čase chátrat.

starý dům

O stavby je potřeba se starat průběžně. Je to lepší nejen z hlediska náročnosti prací, ale i z hlediska náročnosti finanční zátěže. Je lepší investovat ročně třeba pár desítek tisíc než jednou za 20 let půl milion. Vždy samozřejmě záleží na tom, v jakém stavu vaše nemovitost je. Některé budovy vyžadují minimální zásahy, ale některé stavby mohou být poškozeny tak, že je nutné je zbourat. Stavební úřad vám vydá souhlas s demolicí, na základě kterého můžete začít bourat.

ruina opuštěná

Pokud to neumíte, raději to neriskujte
Zbourat lze celou stavbu nebo její část. Vždy je potřeba postupovat tak, aby nedošlo k ohrožení zdraví a života kolemjdoucích a také těch, kteří práce provádí. Dále je nutné myslet na ochranu majetku ostatních lidí. Je potřeba postupovat obezřetně a opatrně, aby nedošlo k žádnému poškození okolních budov a narušení statiky. Co se týče statky, tu lze poškodit neodbornými pracemi. Z tohoto důvodu je vždycky lepší k pracím povolat někoho, kdo má s bouráním zkušenosti. Pomoct vám mohou ruční bourací práce v Praze. Díky ručnímu rozebírání stavby se sice všechno může protáhnout, ale v některých případech to ani jinak nejde. Jsou místa kam se bagr nedostane, a nebo je třeba sundat jen menší část stavby a vystavět ji znova.
Zavolejte si na pomoc zkušené pracovníky, kteří ví co, kdy a jak mohou ručně ze stavby odebrat, aby nedošlo k poškození majetku nebo ohrožení života.