Jak si ohlídat vozidla

Když se člověk rozhodne podnikat a jeho rozhodnutí obnáší i pořídit si více vozidel a zaměstnat více řidičů nebo jiného personálu, nejednou řeší dilema, jak to zaonačit, aby všechny tímto vydělávané zisky putovaly do té správné, tedy jeho kapsy.

dálnice

Protože si jistě dokážete snadno představit, že je-li takový řidič firemního vozidla po dlouhé hodiny a někdy i dny zcela mimo šéfovu kontrolu, může ho napadnout ledacos. Třeba i to, že když už má takové vozidlo k dispozici a nikdo se nedívá, neškodilo by si s jeho pomocí přilepšit. Něco s tím podniknout, shrábnout peníze do vlastní kapsy a na majiteli nechat všechny výlohy, jež v souvislosti s tím vzniknou.
Ovšem je nasnadě, že se majiteli takového vozového parku podobné počínání ani trochu nezamlouvá. Rázem by ho zatrhnul, kdyby měl tu možnost. Kdyby věděl, kde přesně a jak mu ony peníze unikají.

kamion

Jenže zkuste si něco takového odhalit a následně provinilci i dokázat! To je heroický a vesměs nemožný úkol. Protože někoho, kdo se přemísťuje sem a tam, jen tak snadno neohlídáte.
Pokud tedy samozřejmě nemáte zajištěný monitoring vozidla, jenž se právě v takových situacích majiteli o všechno postará.
Ovšem když někdo takové sledování, tedy RMC systém, využívá, to je jiná. Takový si vše ohlídat dokáže, a to dokonce aniž by musel vytáhnout paty z kanceláře nebo třeba i z domova. A to proto, že tento zázrak sledovací techniky dokáže ohlídat kdeco a nejen že o tom virtuálně podává okamžitou hlášku oprávněné osobě, ale klidně i vše zaznamenává i pro pozdější dodatečnou kontrolu.

Majitel takového vozidla tak ví, co přesně se děje, kde se auto nachází, ba i co dělá jeho řidič, respektive další zaměstnanci. Ví o naprosto dokonalém plnění povinností zaměstnanců stejně jako o různých nedostatcích a případně i každé levotě, jíž se tito dopustí.

A je nasnadě, že je něco takového skvělá věc. Protože když si člověk takto hlídá svá vozidla, nikdo z těch sledovaných nebude dělat nepravosti, na něž by se hned přišlo. A podnikatel ušetří, a to věru nemalé peníze.
A proto lze tento systém doporučit i vám, máte-li podobnou firmu. Protože byste přece nechtěli, aby vás zaměstnanci – cizí lidé – obírali o peníze, na něž máte nárok. Nebo snad ano?